پایانه مسافربری امیرکبیر

 کارفرما : سازمان پایانه مسافربری شیراز و حومه

موقعیت : بلوار امیرکبیر

مساحت : 52179 متر مربع

عملکرد : پایانه مسافربری برون شهری نظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: