پارک چشمه جوشک

کارفرما : شهرداری منطقه 6


موقعیت : قصرقمشه


مساحت : 14 هکتار


عملکرد : فرهنگی _ تفریحینظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: