آتش نشانی و مرکز فوریت های پزشکی میدان میوه و تره بار مرکزی

کارفرما : حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز

موقعیت : میدان میوه و تره بار


مساحت : 1500 متر مربع


عملکرد : خدماتینظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: