مجتمع تجاری خلیج فارس

کارفرما : حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز


موقعیت : بلوار خلیج فارس


مساحت : 7500 متر مربع


عملکرد : خدماتی مجتمع تجاری خلیج فارسنظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: