پارک آبی فروزان

کارفرما : حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز


موقعیت : بلوار عدالت


مساحت : 51809 متر مربع


عملکرد : تفریحینظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: