پارکینگ طبقاتی آزادی

کارفرما : حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز


موقعیت : نبش فلکه گاز


مساحت : 10500 متر مربعنظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: