زیرگذر عابر پیاده ارم

کارفرما : معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز


موقعیت : میدان ارم


مساحت : 1009 متر مربعنظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: