سالن آمفی تئاتر پارک مروارید

کارفرما : شهرداری منطقه 2


موقعیت : فلکه خاتون


مساحت : 1500 متر مربع


عملکرد : خدماتینظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: