مجتمع تجاری پروین اعتصامی

 کارفرما : معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز


 موقعیت : بلوار پروین اعتصامی


 مساحت : 7500 متر مربع


 عملکرد : تجاری _ خدماتینظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: