پارک بهاران

 کارفرما : شهرداری منطقه 9


 موقعیت : بزرگراه امام خمینی _ شهرک بهارا

ن
 مساحت : (محوطه 6400 متر مربع _ ساختمان : 300 متر مربع )


 عملکرد : تفریحینظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: