پارک رحمت ، دهپیاله

 کارفرما : معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز


 مساحت : 71800 متر مربع


 عملکرد : تفریحینظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: