ارائه شده در دومین همایش مقررات ملی ساختمان _ ساختمان اقلیمی پایدار

 کارفرما : حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز


 مساحت : 800 متر مربع


 عملکرد : بهره گیری از راهکارهای معماری سنتی و استفاده از منابع انرژی


 تجدید پذیر جهت کاهش مصرف سوخت های فسیلینظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: