ساختمان فست فود تیپ

 کارفرما : سازمان منابع طبیعی


 مساحت : 450 متر مربع


 عملکرد : تجاری _ خدماتینظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: