پارک سایه ( اجرا )

کارفرما : حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز


موقعیت : بلوار رسول اعظم


پیمانکار تاسیسات : شرکت آدنیس برنا )نظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: