آرامستان احمدی ( نظارت )-( سایت دفن میت )

کارفرما : حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز


پیمانکار : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی


موقعیت : جاده شیراز _ خرامهنظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: