تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس ( نظارت )

کارفرما : حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز


پیمانکار : عمران شهرداری شیراز


موقعیت : بلوار سیبویه _ دلاوران بسیجنظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: