تعریض و زیر سازی ضلع شمالی بلوار خلیج فارس ( نظارت )

کارفرما : شهرداری منطقه 7


پیمانکار : شرکت مهارت کلبه سازان


موقعیت : بلوار خلیج فارسنظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: