کمپ شاهد باغ جنت

کارفرما : شهرداری منطقه 4

موقعیت : بلوار امیرکبیر

مساحت : زیر بنا 1200 متر مربع

عملکرد : خدماتی _ آموزشینظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: